24 Maart 2023
Please wait while JT SlideShow is loading images...
DINAGASDINAK EIDINAK hpDINAK GEDINAK DWDINAK SWDINAK SIP

Technische informatie

WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN

Privacyverklaring

Dinak dankt u voor uw interesse in haar producten en voor uw bezoek aan haar website. Wij hechten belang aan uw privacy en wensen dat u zich veilig voelt op onze site. De bescherming van uw intimiteit in relatie met de verwerking van uw persoonlijke gegevens is een belangrijk aspect waar wij rekening mee houden in al onze handelsprocedures. Tijdens uw bezoek aan onze website zullen persoonlijke gegevens en informatie aan u worden gevraagd. Het is geheel vrijblijvend om ons de door ons aangevraagde informatie te verstrekken. Indien u ons persoonlijke informatie toezendt, zal deze vertrouwelijk worden behandeld, overeenkomstig de geldende Wet.

Copyright 2005 Dinak. Alle rechten voorbehouden. De tekst, beelden, grafieken, geluidsarchieven, beeldarchieven, videoarchieven en ontwerp van de website van Dinak vallen onder Copyright en bescherming van het intellectuele eigendom. Geen van deze delen mag geldig en op legitieme wijze worden gekopieerd of gedistribueerd voor commercieel gebruik. Ook mogen ze niet worden gewijzigd of in andere websites worden opgenomen. De website van Dinak kan beelden bevatten waarvan de Copyright aan derden toekomt.

Handelsmerken

Tenzij het tegenovergestelde is aangegeven, worden alle op de website van Dinak getoonde merken beschermd door de rechten van het merk Dinak, inclusief alle kenmerken van merken, logo's en bedrijfsemblemen, waarvan de merkrechten toekomen aan Dinak.

Variatie van de producten

De informatie, illustraties en beelden van producten die op de website voorkomen, kunnen zijn aangepast voor algemeen gebruik. Om deze reden kan de inhoud van de website informatie over modellen, versies en/of accessoires bevatten die niet beschikbaar zijn op de plaats waar u ons bezoekt en die in andere landen worden aangeboden vanwege vraag ter plekke of vanwege wettelijke regelingen in die landen, waardoor ze enkel beschikbaar zijn met andere specificaties of configuraties, en die op uw locatie, om dezelfde lokale of legale redenen, enkel beschikbaar zijn met andere specificaties of configuraties. Mocht u interesse hebben in een product dat op de website getoond wordt en weet u niet of het beschikbaar is of kent u de specificatie van de

plaatselijke markt niet, neem dan gerust contact op met Dinak.

Inhoudsgaranties

Alle informatie die door Dinak wordt verstrekt op de website, heeft een oriënterende informatieve waarde en is zo exact en actueel als mogelijk. Ze biedt echter geen impliciete of expliciete garantie. De informatie vormt geen verplichting of zwijgende garantie wat betreft de compositie of beschikbaarheid van producten, de gepastheid voor bepaalde gebruiken of de naleving van wetten en het rekening houden met patenten. Hoewel de getoonde inhoud in principe als correct kan worden beschouwd, kan ze fouten of onregelmatigheden bevatten. Om deze reden verzoeken wij u onze site na enkele dagen opnieuw te bezoeken en benadrukken wij dat u contact opneemt met Dinak.

Licenties

Dinak heeft getracht een innovatieve en informatieve website te creëren. Wij hopen dat u even enthousiast bent als wij met deze creatieve inspanning. U dient echter te begrijpen dat het merk Dinak haar intellectuele eigendom dient te beschermen, inclusief haar patenten, merken en copyrights. Om deze reden informeren wij u en geven wij expliciet aan dat de toegang tot deze website en haar inhoud u niet het recht, concessie of licentie geeft over het intellectuele eigendom dat gerelateerd is aan het merk Dinak, die aan DINAK, S.A. behoren, en dat de toegang in geen enkel geval kan worden beschouwd als een mogelijkheid om dat recht, concessie of licentie te verkrijgen.

 

Veiligheid

Dinak neemt alle gepaste technische en administratieve maatregelen om de verzamelde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies of vernietiging, evenals tegen de toegang tot deze gegevens door personen die hiertoe niet zijn geautoriseerd. Deze veiligheidsmaatregelen worden continu en conform de technische ontwikkeling geoptimaliseerd.